Nowe rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące zbierania i przetwarzania oraz dodatkowo ochrony danych osobowych fizycznych użytkowników prywatnych na mieszały wiele w polskim przedsiębiorstwie, bo firmy musiały się dopasować do rodo Śląsk. Każda firma musiała stworzyć odpowiednie dokumenty, w których informowała swoich klientów o tym, w jaki sposób przetwarzane i udostępniane są ich dane osobowe.
Proces ten trwał w niektórych firmach dosłownie sporo miesięcy i jeszcze nie został do końca ukończony.

Ochrona danych Śląsk realizowana jest przez każdą firmę z osobna, ale dokumentację może wdrożyć w firmie zewnętrzny podmiot, który świadczy takie usługi. Wystarczy tylko skontaktować się z firmą, która zajmuje się wdrożeniami i przygotowuje plany organizacji możliwości ochrony i przetwarzania danych. W ciągu od kilku dni do kilku tygodni taka firma przygotuje całą dokumentację. W większych firmach bez wątpienia trzeba też nadać miano stanowisko IOD Śląsk, czyli inspektora danych osobowych w konkretnym zakładzie usługowym, czyli osoby, która zajmuje się kwestiami ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów. Taką osobą może być właściciel firmy lub pracownik, który został przez firmę delegowany na takie stanowisko albo do pełnienia takich zadań. Zadaniem inspektora ochrony danych osobowych jest generowanie nowych sposobów przetwarzania i ochrony danych , a ponadto czuwanie nad prawidłowym procesem realizacji tych postanowień bądź także dokonywanie koniecznych przemian i informowanie o problemach właściwych organów, które czuwają w Polsce nad ochroną danych osobowych.

Zobacz: rodo przepisy śląsk.